SIEDZIBA - KONKURS ARCHITEKTONICZNY

Komentarze 

MUS Architects (praca półfinałowa) nietuzinkowe potraktowanie miejsca, stworzenie kontekstu w postaci ciekawego landscap’u, ciekawe użycie materiałów nadające dynamiczny quasigotycki charakter budynkowi, współcześni powiedzieliby Calatrava’owski. Wszystko to przekłada się na dobrą ekspozycję obiektów wystawienniczych, dobre naświetlenie przestrzeni i bardzo atrakcyjny kontekst ekspozycyjny. Budynek posiada ostrą geometryczną formę co czyni go landmarkiem w kontekście otaczającej go architektury, wydaje się, że muzeum powinno posiadać takie cechy….

Vostok Design – dobra północna architektura, skandynawska, surowe, mocne i swobodnie konfigurowane formy architektoniczne. Cennym, myślę, że najważniejszym rozwiązaniem jest otworzenie elewacji w dedykowanych miejscach, co definiuje w łatwy sposób funkcję budynku. Deficytem jest brak sprzężenia z krajobrazem – taki obiekt wymaga równie konsekwentnego potraktowania otoczenia jak i samej struktury architektonicznej.
Tomasz Bogdan Skrobun.arch.
T-33 Architekci


Tekst alternatywny  przejdź do poprzedniej strony

Copyright © 2012 Pomorskie Muzeum Motoryzacji