SPONSORZY

Fundacja Pomorskie Muzeum Motoryzacji

         Fundacja Pomorskiego Muzeum Motoryzacji w swoim głównym założeniu wspiera działalność Pomorskiego Muzeum Motoryzacji. Została utworzona przez Zarząd Spółki Propox , który kierując się wielkim zamiłowaniem i pasją, od kilku lat zabiega i gromadzi zabytki techniki motoryzacyjnej z naszego kraju i świata. Celem Fundacji jest działalność w zakresie kultury i ochrony historycznych zbiorów zgromadzonych w Pomorskim Muzeum Motoryzacji, jak również udostępnienie ich społeczeństwu, budowa budynku Muzeum, wspieranie rozwoju i działalności Muzeum poprzez krzewienie wiedzy o historii i tradycjach motoryzacji, przepisach ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i również wspieranie osób - uczestników reprezentujących nasz kraj w międzynarodowych zlotach i rajdach pojazdów zabytkowych.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej działalności!

Tekst alternatywny  przejdź do poprzedniej strony

Copyright © 2012 Pomorskie Muzeum Motoryzacji